Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Statut Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Zespoły Szkół
•  Szkoły Podstawowe
•  Publiczne Gimnazja
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2502102
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Struktura organizacyjna

Artykuły
  Zarządzenie nr 15/2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Pszczyńskiego Zarządu Edukacji
  Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
  Zarządzenie Nr 7/2014 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Pszczyńskiego Zarządu Edukacji (PZE)
  Zmiana Regulaminu Organizacyjnego - Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Pszczyńskiego Zarządu Edukacji
  Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 12 października 2011 r.
  Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 31 stycznia 2011 r.
  Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 28 września 2010 r.
  Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 24 sierpnia 2009 r.
  Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 2 kwietnia 2007 r.
  Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 24 stycznia 2006 r.
  Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 20 stycznia 2005 r.
  Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 10 sierpnia 2004 r.
  Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 28 sierpnia 2003 r.
  Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 12 stycznia 2000 r.
  Regulamin Organizacyjny - Uchwała Zarządu Miasta z 27.1.1999 r.
  Uchwała powołująca z dnia 10 czerwca 1998 r.