Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2848952
od 04 lipca 2008
Pszczyński Zarząd Edukacji » Rekrutacja do szkół i przedszkoli Wersja do druku

Informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym!

 

Informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym!

Postępowanie Rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017

·         Przedszkola publiczne

- kryteria na II etapie  postępowania rekrutacyjnego  na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - http://prawomiejscowe.pl/institution/19216/legalact/1170/19216

- harmonogram postępowania rekrutacyjnego – http://prawomiejscowe.pl/institution/19216/legalact/1681/19216

- wzór wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym – http://prawomiejscowe.pl/institution/19216/legalact/1680/19216

·         Szkoły podstawowe

- kryteria oraz punkty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej  na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu szkoły - http://prawomiejscowe.pl/institution/19216/legalact/1629/19216

- harmonogram postępowania rekrutacyjnego – http://prawomiejscowe.pl/institution/19216/legalact/1681/19216

- wzór wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym – http://prawomiejscowe.pl/institution/19216/legalact/1680/19216

·         Publiczne gimnazja

- kryteria oraz punkty brane uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum dla kandydatów spoza obwodu szkoły - http://prawomiejscowe.pl/institution/19216/legalact/1629/19216

- harmonogram postępowania rekrutacyjnego – http://www.kuratorium.katowice.pl

- wzór wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym – http://prawomiejscowe.pl/institution/19216/legalact/1680/19216

·         III Liceum ogólnokształcące

- kryteria  naboru określa art. 20f  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U . z 2015 r., poz. 2156)

- sposób przeliczenia na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym określa rozporządzenie z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. , poz. 1942)
- harmonogram postępowania rekrutacyjnego –
http://www.kuratorium.katowice.pl
- nabór do szkoły w formie elektronicznej

 

Szczegółowych informacji  dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 udzielają dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z tereny gminy Pszczyna.

UWAGA ! ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2156) 

Art. 18. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1)   dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)   zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)   zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4)   informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b.(obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły: za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej; przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce).

 

 

 


Informację wytworzył: Sławomir Kowalski, Data wytworzenia: 2016-01-29 14:07:39, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:07:55, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2016-01-29 14:08:20, Ostatnia zmiana: 2016-01-29 14:08:35, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1958