Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2933069
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wiśle Wielkiej Wersja do druku

MAJĄTEK I STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

 

 

MAJĄTEK I STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

 W WIŚLE WIELKIEJ

 

Nieruchomość zabudowana położona w Wiśle Wielkiej przy ul. Hodowców 38, będąca siedzibą Szkoły Podstawowej nr 14 i Przedszkola Publicznego nr 15 wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, stanowi własność gminy Pszczyna  i została oddana w trwały zarząd decyzją Burmistrza Pszczyny z dnia 27.06.2014r.

 

Na podstawie zarządzeń: nr PZE/333/2007 Burmistrza Pszczyny z dnia 19.12.2007 r.  oraz zarządzenia nr SG.0050.1112.2014 Burmistrza  Pszczyny z dnia 26.06.2014 r. udzielono pełnomocnictwa dyrektorowi placówki mgr Mirosławowi Polok do jednoosobowego działania w zakresie dokonywania czynności zarządu mieniem gminy obejmującego działalność statutową Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej.

Środki trwałe według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku:

 

Środki trwałe

 

  Konto  (011) – 4 155 627,95 zł

  Konto  (013) –    271 641,39 zł

 

 Środki trwałe według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku:

 

Środki trwałe

 

  Konto  (011) - 4 155 627,95 zł

  Konto  (013) –   280 939,79 zł

 

 

Środki trwałe według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku:

 

 

 

Środki trwałe

 

  Konto  (011) - 4 155 627,95 zł

  Konto  (013) –   292 308,54 zł

 

 

Środki trwałe według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku:

 

 

Środki trwałe

 

  Konto  (011) - 4 155 627,95 zł

  Konto  (013) –    323 160,16 zł

 

Środki trwałe według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku:

 

 

 Środki trwałe

 

  Konto  (011) - 4 155 627,95 zł

  Konto  (013) –    333 055,07 zł

 

  Środki trwałe według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku:

 

 

 Środki trwałe

 

  Konto  (011) –    4 227 084,05 zł

  Konto  (013) –    345 640,00 zł

  Konto  (014)       15 511,30 zł

 

 

 


Informację wytworzył: Mirosław Polok, Data wytworzenia: 2016-03-17 13:43:31, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2016-03-17 13:43:47, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2016-03-17 13:45:33, Ostatnia zmiana: 2016-03-17 13:45:50, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 222