Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2849102
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku » Zarządzenia dyrektora Wersja do druku

Zarządzenie Nr 14/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników obsługi i administracji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku

 

Zarządzenie Nr 14/2014

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasku

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników obsługi i administracji

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku

 

 

       Na podstawie art. 130 § 2 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z  1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458,
z późn. zm.)

 

zarządza się, co następuje:

       § 1.1. Pracownikom obsługi i administracji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku obniża się stosownie do wyżej wymienionych przepisów wymiar czasu pracy w miesiącu maju 2014 r. o dzień 2 maja 2014 r. (za święto przypadające w sobotę – 3 maja 2014 r.).

            2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji pracy Przedszkola Publicznego nr 17 pracownikom, którzy będą pracowali w dniu 2 maja 2014 r. obniża się stosownie do wyżej wymienionych przepisów wymiar czasu pracy o dzień 9 maja 2014 r. (za święto przypadające
w sobotę – 3 maja 2014 r.).

 

            § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                          Jolanta Rudka

                                                                                              Dyrektor ZSP w Piasku

 


Informację wytworzył: Jolanta Rudka, Data wytworzenia: 2014-04-23 10:06:19, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2014-06-02 10:06:33, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2014-06-02 10:06:59, Ostatnia zmiana: 2014-06-02 10:07:09, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 201