Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2933078
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 11 w Porębie Wersja do druku

Majątek i struktura własnościowa

  Majątek i struktura własnościowa Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie

 

Budynek szkolny wraz z gruntem stanowi własność gminy Pszczyna.

Na podstawie zarządzenia nr PZE/330/2007 Burmistrza Pszczyny z dnia 19.12.2007r. udzielono pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 11 w Porębie  do jednoosobowego działania w zakresie dokonywania czynności zarządu mieniem gminy obejmującego działalność statutową szkoły.

Majątek szkoły na dzień  31.12.2013r. :

Konto (011) budynki i grunty -  1 057 149,49 zł

Konto (013) pozostałe środki trwałe – 196 046,53 zł

Konto (014) księgozbiór – 15 539,57 zł


Informację wytworzył: Lilianna Mańka, Data wytworzenia: 2014-03-12 10:42:18, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2014-03-12 10:42:42, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2014-03-12 10:42:48, Ostatnia zmiana: 2014-03-12 10:43:12, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 261