Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2849096
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rudołtowicach » Przebieg i efekty kontroli Wersja do druku

Kontrole w 2012 roku

 

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W SP8 w RUDOŁTOWICACH
 w 2012 ROKU

 

DATA

KONTROLI

IMIĘ I NAZWISKO

KONTROLUJĄCEGO

OBSZAR KONTROLI

31.01.2012

Michał Tomczykiewicz Inspektor Nadzoru PZE w Pszczynie

Kontrola przeglądu technicznego budynku

07.05.2012

Firma „TOTAL” Usługi ppoż. Tadeusz Cofała

Przegląd sprzętu gaśniczego

14.05.2012

Teresa Ryś, Anna Wójcik – Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Kontrola stanu sanitarnego z oceną na arkuszu zakładu żywienia zbiorowego

03.07.2012

Jolanta Bochenek -  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

 

Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania

05.07.2012

Beata Janczak - Wizytator Kuratorium Oświaty

Kontrola wypoczynku letniego

15.08.2012

Complex Rafał Gajda

Okresowa kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego – pięcioletni przegląd instalacji odgromowej

31.08.2012

Katarzyna Wybrańczyk – Dyrektor Szkoły, Mateusz Wajs – Społeczny Inspektor Pracy, Jerzy Janowski - konserwator

Przegląd stanu obiektów Szkoły Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach

04.09.2012

Franciszek Gorbocz – mistrz kominiarski

Okresowa kontrola przewodów kominowych

11.09.2012

Jolanta Bochenek, Joanna Kalicka -  Warzecha - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

 

Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

27.09.2012

„BUDBOX” P.P.H Usługi Budowlano-Instalacyjne

Kresowa kontrola gazowa w budynku szkoły od kurka głównego do kurków odcinających  instalację gazową /prze gazomierzem/

28.09.2012

P.P.H. Usługi Budowlano-Instalacyjne „BUDBOX”

Przegląd kotła c. o.

17.10.2012

Wizytator Kuratorium Oświaty
p. Grażyna Chorąży

Kontrola w zakresie prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

 

 

 


Informację wytworzył: Wojciech Kiełkowski, Data wytworzenia: 2013-05-23 11:59:28, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2013-05-23 11:59:29, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2013-05-23 12:00:08, Ostatnia zmiana: 2013-05-23 12:00:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 294