Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Publiczne Gimnazja
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2619105
od 04 lipca 2008
Zamówienia publiczne » ROK 2012 » Rozstrzygnięcia Wersja do druku

Ogłoszenie wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:Wycinka drzewa przy Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41.

Pszczyński Zarząd Edukacji

43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4

 

Nr sprawy Kz/22/DKK/261/DIR/223/52/ 2012/R

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKU

ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

na  zadanie:

 

Wycinka drzewa przy Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie

 przy ul. Staromiejskiej 41.

 

z dnia:  22.10.2012 r.

 

 

wybrana została:

Numer

oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

zł brutto

Liczba pkt

w kryterium cena

1.

Cieszyńska Grupa Wysokościowa

CGW Remigiusz Klimosz

ul. Ks. Tomanka 6/15, 43-400 Cieszyn

1 620,00 zł

10

 

pozostałe oferty nie podlegające odrzuceniu:

Oferta nr 3: CLEAN –MAR  Marcin Byrczek ul. Witosa 46E, 44-200 Rybnik - za kwotę brutto: 2 300,00 zł- liczba pkt w kryterium cena –7,04.

Oferta nr 4: „HELBUK” Usługi Ogrodnicze Pielęgnacja Zieleni  i Krzewów Zakładanie Terenów Zielonych Bogusław Helios ul.  Katowicka 50, 43-211 Piasek - za kwotę brutto: 2 700,00 zł- liczba pkt w kryterium cena – 6,00.

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu oferty złożyło 4 Wykonawców.

Zamawiający informuje, że nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Oferta nr 2- firmy DALPINEX Damian BIBER ul. Rycerka Dolna 281C, 34-370 Rajcza została odrzucona/ brak załącznika nr 3 tj. parafowanego wzoru umowy/.

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń : 22.10.2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pszczyna, 22.10.2012 r.

 

 

 

Dyrektor

Pszczyńskiego Zarządu  Edukacji

mgr Marian  Grygier

 

 

Kierownik Działu

Inwestycji i Remontów

mgr inż. Michał Tomczykiewicz

 

 

 


Informację wytworzył: Marian Grygier, Data wytworzenia: 2012-10-22 13:02:56, Wprowadził do systemu: Grażyna Świerkot, Data wprowadzenia: 2012-10-22 13:03:05, Zatwierdził do publikacji: Grażyna Świerkot, Data publikacji 2012-10-22 13:04:38, Ostatnia zmiana: 2012-10-22 13:04:46, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 462