Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2849085
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespoły Szkół » Zespół Szkół Nr 1 Wersja do druku

Wykaz zarządzeń Dyrektora

 

ZARZĄDZENIA DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE

2009 R.

 

 

1.       Zarządzenie nr 1/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
23.02.2009 r. w sprawie udostępnienia pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.

2.       Zarządzenie nr 2/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
26.06.2009 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie.

3.       Zarządzenie nr 3/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
31.10.2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

4.       Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
30.11.2009 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie.

5.       Zarządzenie nr 7/08/09 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
27.02.2009 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.

6.       Zarządzenie nr 8//08/09 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
02.03.2009 r. w sprawie powołania szkolnego zespołu egzaminacyjnego w roku szkolnym 2008/2009 do przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

7.       Zarządzenie nr 9/08/09 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
05.03.2009 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.

8.       Zarządzenie nr 10/08/09 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
09.03.2009 r. w sprawie klasyfikacji rocznej klas maturalnych.

9.       Zarządzenie nr 11/08/09 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
20.03.2009 r. w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2008/2009.

10.   Zarządzenie nr 12/08/09 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
14.04.2009 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas maturalnych.

11.   Zarządzenie nr 13/08/09 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
11.05.2009 r. w sprawie klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2008/2009.

12.   Zarządzenie nr 14/08/09 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
15.05.2009 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej – wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

13.   Zarządzenie nr 15/08/09 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
09.06.2009 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej – klasyfikacja końcoworoczna.

14.   Zarządzenie nr 1/09/10 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
11.09.2009 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.

15.   Zarządzenie nr 2/09/10 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
30.09.2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

16.   Zarządzenie nr 3/09/10 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
15.10.2009 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

17.   Zarządzenie nr 4/09/10 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
15.10.2009 r. w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen, okresów, za które jest sporządzana ocena, kryteriów, na podstawie których jest sporządzana ocena, oraz skali ocen pracowników samorządowych Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie.

18.   Zarządzenie nr 5/09/10 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
20.10.2009 r. w sprawie obuwia zmiennego.

19.   Zarządzenie nr 6/09/10 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
26.10.2009 r. w sprawie higienicznych warunków pobytu w szkole.

20.   Zarządzenie nr 7/09/10 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
09.12.2009 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna.

 

 

 

  

 

 

 

ZARZĄDZENIA DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE

2010 R.

 

 

1.       Zarządzenie nr 1/2010 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
30.04.2010 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie.

2.       Zarządzenie nr 2/2010 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
01.09.2010 r. w sprawie powołania zespołu projektu e-dukacj@ w Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej realizowanego w ramach Priorytetu IX działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3.       Zarządzenie nr 3/2010 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
15.09.2010 r. w sprawie instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym w zakresie ochrony danych osobowych i ich zbiorów.

4.       Zarządzenie nr 4/2010 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
15.09.2010 r. w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie „Regulaminu w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie”.

5.       Zarządzenie nr 5/2010 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
15.09.2010 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.

6.       Zarządzenie nr 6/2010 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
30.09.2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

7.       Zarządzenie nr 7/2010 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
30.11.2010 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie.

8.       Zarządzenie nr 8/09/10 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
12.01.2010 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej – podsumowanie pierwszego semestru.

9.       Zarządzenie nr 9/09/10 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
18.03.2010 r. w sprawie klasyfikacji rocznej klas maturalnych.

10.   Zarządzenie nr 10/09/10 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
18.03.2010 r. w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego w roku szkolnym 2009/2010 do przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

11.   Zarządzenie nr 11/09/10 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
25.03.2010 r. w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2009/2010.

12.   Zarządzenie nr 12/09/10 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
18.05.2010 r. w sprawie klasyfikacji rocznej.

13.   Zarządzenie nr 13/09/10 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia
07.06.2010 r. w sprawie klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

14.   Zarządzenie nr 1/N/10/11 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia 10.09.2010 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.

15.   Zarządzenie nr 2/N/10/11 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia 24.09.2010 r. w sprawie realizacji godzin z art. 42 ust. 2 KN.

16.   Zarządzenie nr 3/N/10/11 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia 18.10.2010 r. w sprawie obuwia zmiennego.

17.   Zarządzenie nr 4/N/10/11 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia 04.11.2010 r. w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2010/2011.

18.   Zarządzenie nr 5/N/10/11 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia 07.12.2010 r. w sprawie klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2010/2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIA DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PSZCZYNIE

2011 R.

 

1.       Zarządzenie nr 6/N/10/11 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia 04.01.2011 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna.

2.       Zarządzenie nr 7/N/10/11 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia 02.02.2011 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej – podsumowanie pierwszego semestru.

3.       Zarządzenie nr 8/N/10/11 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie powołania zastępcy szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołu do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2010/2011.

4.       Zarządzenie nr 9/N/10/11 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia 04.03.2011 r. w sprawie powołania zastępcy szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołu do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011.

5.       Zarządzenie nr 10/N/10/11 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia 15.03.2011 r. w sprawie klasyfikacji rocznej klas maturalnych.

6.       Zarządzenie nr 11/N/10/11 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia 28.03.2011 r. w sprawie utworzenia zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkoły.

7.       Zarządzenie nr 12/N/10/11 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie z dnia 09.05.2011 r. w sprawie klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2010/2011.

 

 


Informację wytworzył: Damian Cieszewski, Data wytworzenia: 2011-05-30 10:54:14, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2011-05-30 10:54:28, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2011-05-30 10:55:15, Ostatnia zmiana: 2011-05-30 10:55:33, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 829