Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2848957
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespoły Szkół » Zespół Szkół Nr 1 Wersja do druku

Wykaz rejetrów i ewidencji

 

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

 

 

1.       Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.

2.       Księga uczniów.

3.       Księga zarządzeń dyrektora.

4.       Księga kontroli zarządzeń.

5.       Książka obiektu budowlanego:

a)      wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu

b)      wykaz protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie

6.       Rejestr zaświadczeń dla uczniów i pracowników szkoły.

7.       Rejestr wypadków.

8.       Archiwum dokumentów przechowywanych zgodnie z przepisami.

9.       Rejestr kart motorowerowych.

10.   Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.

11.   Rejestr wydanych świadectw.

12.   Ewidencja zatrudnianych i zwalnianych pracowników.

13.   Rejestr zaświadczeń dla pracowników.

14.   Rejestr biblioteczny.

15.   Rejestr skarg i wniosków.

16.   Ewidencja środków trwałych.

17.   Ewidencja czasu pracy.

18.   Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych.

19.   Ewidencja badań profilaktycznych i okresowych.

20.   Ewidencja danych osobowych pracowników szkoły.

21.   Rejestr delegacji służbowych.

22.   Ewidencja zakupu odzieży ochronnej dla pracowników.

23.   Ewidencja sprawozdań okresowych.

24.   Ewidencja wykorzystanych środków budżetowych.

25.   Rejestr zamówień publicznych.

26.   Rejestr wypadków pracowników szkoły.

27.   Rejestr pism przychodzących i wychodzących.

28.   Rejestr legitymacji służbowych nauczycieli.

29.   Ewidencja wyjść pracowników w godzinach służbowych.

 


Informację wytworzył: Damian Cieszewski, Data wytworzenia: 2011-05-30 10:53:13, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2011-05-30 10:53:28, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2011-05-30 10:53:54, Ostatnia zmiana: 2011-05-30 10:54:02, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 425