Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2848942
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespoły Szkół » Zespół Szkół Nr 1 Wersja do druku

Przebieg i efekty kontroli

 

Wyniki przeprowadzonych kontroli w Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie

 

 

1.       Protokoły kontroli sanitarnej.

2.       Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej.

3.       Protokoły badań i pomiarów ciągłości przewodów ochronnych.

4.       Protokoły z okresowej kontroli przewodów kominowych.

5.       Protokoły kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu.

6.       Protokoły odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie.

7.       Protokoły z przeglądów kotłów co.

8.       Protokoły badań i pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej urządzeń
i instalacji niskiego napięcia.

9.       Protokoły z przeglądu stanu technicznego budynku oraz z przeglądu stanu obiektów.

10.   Protokoły z kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów.

11.   Protokół z wizytacji szkoły.

12.   Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

13.   Protokoły z kontroli sprzętu gaśniczego.

14.   Protokoły kontroli stanu technicznego sprawności instalacji gazowej.

 

 

Protokoły kontroli do wglądu w sekretariacie szkoły.

 


Informację wytworzył: Damian Cieszewski, Data wytworzenia: 2011-05-30 10:52:27, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2011-05-30 10:52:41, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2011-05-30 10:53:13, Ostatnia zmiana: 2011-05-30 10:53:15, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 459