Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  Dofinansowanie - pracownicy młodociani
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Statut Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  Protesty
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Zespoły Szkół
•  Szkoły Podstawowe
•  Publiczne Gimnazja
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Przydatne linki
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


1371866
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pszczynie Wersja do druku

Strona archiwalna - zdjęta z serwisu
UCHWAŁA NR 7 /10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie z dnia 14.09.2010 r. o zmianach do Statutu Szkoły

 

UCHWAŁA NR 7 /10/11

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie

z dnia 14.09.2010 r.

o zmianach do Statutu Szkoły  

 

 

Rada Pedagogiczna działając na podstawie art. 60 ust. 2,  Ustawy z dnia 7.09.1991 o Systemie Oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 wraz z poźń. zmianami): w sprawie ramowego statutu.

Uchwala co następuje:

 W rozdziale II § 2 po ust.7 pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

 

12.                                   W szkole wprowadzono monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa przedszkolaków, uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie placówki oraz zabezpieczenie budynku szkoły i przedszkola przed innymi zagrożeniami. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary:

a)    boisko– 2 kamery,

b)    wejście szkoły (łącznik) – 1 kamera,

c)    korytarz parter – 1 kamera,

d)    korytarz 1 piętro – 1 kamera,

e)    szatnia – 1 kamera.

Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w gabinecie dyrektora SP2. Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 30 dni, zasady wykorzystania zapisów monitoringu są określone w programie wychowawczym szkoły.

 

§1

Uchwala się  nowelizację Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 

 

 

 Podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej

Beata Hellwig

 


Informację wytworzył: Rada Pedagogiczna, Data wytworzenia: 2010-09-14 09:08:09, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2011-02-22 09:08:25, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2011-02-22 09:09:09, Ostatnia zmiana: 2013-04-09 10:14:15, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 422