Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  Dofinansowanie - pracownicy młodociani
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Statut Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  Protesty
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Zespoły Szkół
•  Szkoły Podstawowe
•  Publiczne Gimnazja
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Przydatne linki
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


1365698
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 12 w Studzionce Wersja do druku

Strona archiwalna - zdjęta z serwisu
Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce nr 2/2009/2010 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w dokumentach : Statutu szkoły, WSO, Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki:

 

Uchwała Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce

nr 2/2009/2010

z dnia 1 września 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w dokumentach : Statutu szkoły, WSO, Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki:

Na podstawie art. 42 ust. 1,  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz  Rozporządzenia MEN  z dnia 30 kwietnia 2007 (Dz. U. nr 83 z 2007r., poz.562 ze zmianami) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 12 Studzionce uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

1. Rada Pedagogiczna usuwa ze Statutu  rozdział III dotyczący WSO, który staje się załącznikiem nr 1 do Statutu. W związku z tym zmienia się numeracja rozdziałów, paragrafów  i ustępów. Wprowadza  Kodeks Zachowania Ucznia Szkoły Podstawowej nr 12 w Studzionce. Po dokonaniu ewaluacji wprowadza się zmiany   w Programie Wychowawczym oraz Programie Profilaktyki szkoły.

 

2. Jednogłośnie  zatwierdza wszystkie zmiany wprowadzone do Statutu                                      Szkoły Podstawowej nr 12  w Studzionce.

 

§ 2

 

Rada Pedagogiczna zobowiązuje Dyrektora szkoły do dokonania ujednolicenia treści Statutu szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 1 września2009 r.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

                                                                                  ……………………………………….

 

Uchwała została przyjęta ilością głosów:

  1. Za: 15
  2. Przeciw: 0
  3. Wstrzymało się: 0
  4. Członków Rady Pedagogicznej ogółem: 18
  5. Obecnych: 15

 


Informację wytworzył: Rada Pedagogiczna, Data wytworzenia: 2009-09-01 08:26:58, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2010-12-17 08:27:49, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2010-12-17 08:27:58, Ostatnia zmiana: 2014-11-03 13:31:39, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 299