Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2933063
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Szkoły Podstawowe » Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rudołtowicach Wersja do druku

Wykaz rejestrów i ewidencji

 

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych
przez  Szkołę Podstawową nr 8 w Rudołtowicach

 1. Księga ewidencja dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.
 2. Księga uczniów.
 3. Księga zarządzeń dyrektora.
 4. Księga kontroli zewnętrznych.
 5. Rejestr zaświadczeń dla uczniów i pracowników szkoły.
 6. Rejestr wypadków.
 7. Archiwum dokumentów przechowywanych zgodnie z przepisami.
 8. Rejestr kart rowerowych.
 9. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
 10. Rejestr wydanych świadectw.
 11. Rejestr wydawanych zaświadczeń OKE.
 12. Rejestr druków ścisłego zarachowania.
 13. Ewidencja zatrudnianych i zwalnianych pracowników.
 14. Rejestr biblioteczny.
 15. Rejestr skarg i wniosków, pism przychodzących i wychodzących do rodziców/opiekunów.
 16. Ewidencja środków trwałych.
 17. Ewidencja czasu pracy.
 18. Ewidencja badań profilaktycznych i okresowych.
 19. Ewidencja danych osobowych pracowników szkoły.
 20. Ewidencja danych osobowych uczniów.
 21. Rejestr delegacji służbowych.
 22. Ewidencja zakupu odzieży ochronnej dla pracowników.
 23. Rejestr opuszczania szkoły przez ucznia w sytuacji losowej.
 24. Ewidencja sprawozdań okresowych.
 25. Ewidencja pieczęci urzędowych.
 26. Ewidencja wykorzystanych środków budżetowych.
 27. Rejestr zamówień publicznych.
 28. Rejestr wypadów pracowników szkoły.
 29. Rejestr wypadów uczniów.

 


Informację wytworzył: Katarzyna Wybrańczyk, Data wytworzenia: 2010-12-14 07:29:31, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2010-12-14 07:29:59, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2010-12-14 07:29:31, Ostatnia zmiana: 2010-12-14 07:30:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 360