Wyszukaj:
Pszczyński Zarząd Edukacji
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Pszczyński Zarząd Edukacji
•  Struktura organizacyjna
•  Statut
•  Majątek i struktura własnościowa
•  Rejestry, ewidencje, archiwa
•  Rejestr procedur kontroli zarządczej
•  Przyjmowanie i załatwianie spraw
•  Oferty pracy
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Dyrekcja
•  Informacje kontaktowe
•  Przedmiot działalności i kompetencje
•  Pomoc materialna
•  PFRON "Uczeń na wsi"
•  Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa
•  Konsultacje społeczne
•  Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
•  Fundusz świadczeń socjalnych
•  Kolonie letnie
•  Zielone szkoły
•  Rekrutacja do szkół i przedszkoli
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zamówienia publiczne
•  ROK 2007
•  ROK 2008
•  ROK 2009
•  ROK 2010
•  ROK 2011
•  ROK 2012
•  ROK 2013
•  Rok 2014
•  Rok 2015
•  ROK 2016
•  Protesty
•  Rok 2017
  Konkursy
•  Ogłoszenia konkursów
•  Wyniki konkursów
  Zapytania ofertowe
•  2015
•  2016
•  2018
  Projekty
•  Projekt "Otwórzmy dzieciom drzwi"
•  Projekt "Pszczyńska e-oświata"
•  Projekt "Efektywny nauczyciel"
•  Projekt "Nauczyciele wiejscy gminy Pszczyna podnoszą kompetencje zawodowe".
  Gimnazja, szkoły, przedszkola
•  Szkoły Podstawowe
•  Zespoły Szkolno - Przedszkolne
•  Przedszkola Publiczne
•  Przedszkola w okresie wakacyjnym
  Przebieg i efekty kontroli
•  Kontrole wewnętrzne
•  Kontrole zewnętrzne
  Informacje
•  Tablica ogłoszeń
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Informacje niepublikowane w BIP
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
•  Skorzystaj z Elektronicznych Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


2933070
od 04 lipca 2008
Gimnazja, szkoły, przedszkola » Zespoły Szkolno - Przedszkolne » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasku Wersja do druku

Wykaz rejestrów i ewidencji

1.                 Rejestr pracowników.

2.                 Ewidencja akt osobowych.

3.                 Księga ewidencji dzieci.

4.                 Księga uczniów.

5.                 Ewidencja dokumentacji szkolnej.

6.                 Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

7.                 Rejestr zwolnień uczniów z wychowania fizycznego.

8.                 Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE.

9.                 Rejestr zarządzeń wewnętrznych.

10.              Księga protokołów rady pedagogicznej.

11.             Księga inwentarzowa.

12.             Księga zastępstw.

13.             Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczycieli.

14.             Rejestr wydanych kart rowerowych.

15.             Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.

16.             Rejestr delegacji.

17.             Rejestr skarg i wniosków.

18.             Archiwum dokumentacji szkoły.

Załączone dokumenty
  wykaz (576.4kB) pobierz    

Informację wytworzył: Jolanta Rudka, Data wytworzenia: 2009-03-26 00:00:00, Wprowadził do systemu: Wojciech Kiełkowski, Data wprowadzenia: 2009-03-26 10:09:17, Zatwierdził do publikacji: Wojciech Kiełkowski, Data publikacji 2009-03-26 10:10:00, Ostatnia zmiana: 2009-03-26 10:53:53, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 576